big韩剧

big韩剧

入产辽海者良,红旗街出者更胜于绿旗街。万氏家抄∶用刀豆壳化灰,好酒调服,外以皂角烧烟熏之。

每一斤值其国金钱一百九十二枚,准中国铜钱九千文。其肤色青绿,光润可观。

虽能生肝,然酸味敛束,违其所喜也,不宜多食。  闽小记燕取小鱼,粘之于石,久而成窝,有乌、白、红三色,乌色品最下,红者最难得,能益小儿痘疹,白色能愈痰疾。

内容:闽小记云∶闽中海参色独白,类撑以竹签,大如掌,与胶州辽海所出异,味亦淡劣。如无鲜壳,取干壳代之。

擦诸疮并杨梅风毒,经验。 吴秀峰用以涂小儿疖,愈后脱疤不长发,用此捣涂立生。

内容:味甘性平,逐风痰胡潜法制编有蛤蚧虾制法,云食之补肾益阳。治伤寒不出汗,用吸法∶以二砂壶各盛烧酒八分,重汤煮滚,将酒倾去,即将壶口对脐住,使吸之紧,轮换汗出即愈。

Leave a Reply