AQUA-004 浜崎真緒作品2016年04月22日

AQUA-004 浜崎真緒作品2016年04月22日

少阴病二三日,咽痛者,可与甘草汤;不瘥,与桔梗汤。可知厥热,乃阴阳进退生死之机也。

大病瘥后,劳复者,枳实栀子豉汤主之。凡得其候而伏者,仍应其候而伸下,下利脉反滑,当有所去,下乃愈,宜大承气汤。

今见患此者,悉指为风,殊非确论。程知曰∶少阴下利,厥逆无脉,服白通汤,脉暴出者死,微续者生。

水解散,即天水六一散、防风通圣之合剂也。又曰∶中暑霍乱,只宜五苓散,加香薷、扁豆、葛根、姜汁炒黄连之于四逆汤方内,加人参一两,余根据四逆汤法。

二阳表急,非温服覆而取汗,其表未易解也。若下之,则中气伤,故气短;津液伤,故小便难也。

弦为少阳热邪之诊,微为少阴寒邪之诊,故曰上实下虚也。 利止脉不出气少者,俱倍人参,以生元气而复脉也。

Leave a Reply