No.4203模特王心怡大理旅拍私房浴室性感黑色内衣配黑丝吊袜诱惑[69P]_王心怡_秀人网

No.4203模特王心怡大理旅拍私房浴室性感黑色内衣配黑丝吊袜诱惑[69P]_王心怡_秀人网

角落木皮藏器曰∶味苦,温,无毒。小儿惊啼∶啼而不哭,烦也;哭而不啼,躁也。

猪乳调一字,入口中,最妙。又夏子益《奇疾方》云∶妇人因生产,阴阳易位,前阴出粪,名曰交肠病。

蝉类虽众,独此一种入药。令服桑螵蛸散药,未终一剂而愈。

取蛹作汁,和粳粉蒸成乳食,味甚甘美也。以赤足蜈蚣一条炙,研末,酒服。

肠风下血∶百药煎二两,半生用,半炒存性,为末,饭丸梧子大。又方∶用分,以猪胆汁和丸黍米大。

主脾热,洗手木占斯散∶治发背肠痈疽痔,妇人乳痈,诸产症瘕,无有不疗。又云∶城里赤柱生晋·平阳。

Leave a Reply